20.9.2017 - Karlova univerzita, Karolinum 

08:30  -  09:00 Registrace pro členy Výkonného výboru Gotické přízemí
09:00  -  13:00 Schůze Mezinárodního výkonného výboru Vlastenecký sál
14:00  -  17:00 Registrace Gotické přízemí
17:00  -  19:00 Slavnostní zahájení Velká aula
19:00 Uvítací koktejl Gotické přízemí