Antoine Lyon-Caen (Francie) : The French reforms: What conciliation between labour market, enterprise and fundamental rights?

Professor Dr Antoine LYON-CAEN

Současný stav

¡ Emeritní profesor Právnické fakulty Univerzity Paříž Ouest Nanterre.

¡ Profesor na Vysoké škole společenských věd v Paříži (vedoucí Katedry práva, ekonomie a podnikání).

¡ Prezident na Institutu International Pour les Etudes Comparative.

¡ Advokát na Conseil d’Etat and the Supreme Court of cassation.

 Publikační a vydavatelská činnost

¡ Ředitel Revue de droit du travail (pracovněprávní časopis) od jeho vzniku.

¡ Člen redakčních rad několika evropských časopisů.

¡ Autor mnoha knih v oblasti pracovního práva, evropské sociální politiky, sociální politiky a soutěžního práva, práva a globalizace, kritického přístupu k právu a ekonomii.

¡ Poslední publikovaná kniha: Multinationals and the constitutionalization of the world power system », with J.-P. Robé, S. Vernac, Préface J.G. Ruggie, éd. Routledge, 2016.

22.9.2017