Jean-Pierre Laborde (Francie) : Social Security, A New Idea For The Twenty-First Century

Prof. Jean-Pierre Laborde

Nyní emeritní profesor na Univerzitě v Bordeaux a člen Centra pro srovnání pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (Comptrasec), Jean-Pierre Laborde se narodil 20. března 1947 v Séméac (Hautes-Pyrénées, Francie). Doktorát z mezinárodního práva soukromého složil na Univerzitě v Bordeaux 1 a profesura ze soukromého práva mu byla udělena v roce 1982. Nejdříve byl od roku 1983 do roku 1984 profesorem na Univerzitě v Angers, poté na Univerzitě v Bordeaux 1, následně na Univerzitě Montesquieu-Bordeaux IV a poté od roku 1984 na Univerzitě v Bordeaux. Byl ředitelem Centra pro srovnávací pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (Comptrasec) Univerzity Bordeaux 1, poté Bordeaux IV od roku 1988 do roku 1998 a náměstkem prezidenta pro výzkum na Univerzitě Montesquieu-Bordeaux IV od roku 1996 do roku 2001. Byl rektorem Univerzity Montesquieu-Bordeaux IV od roku 2006 do roku 2011. Vyučuje podnikové právo sociálního zabezpečení, francouzské pracovní právo a francouzské mezinárodní právo soukromé. Je autorem rukověti k právu sociálního zabezpečení (2005) a nejaktuálnějších vydání krátkých rukovětí k mezinárodnímu právu soukromému (2006, 2008 a 2014, v nejnovějším vydání s profesorkou Sandrine Sana-Chaillé de Néré z Univerzity v Bordeaux). Pokračujíc v práci (zesnulého) profesora Michela Despaxe je spoluautorem s profesorem Jacquesem Rojotem z Univerzity Paříž 2 publikace týkající se pracovního práva ve Francii (Wolters Kluwer, Law & Business, 2011). Je autorem řady článků z oblasti pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a mezinárodního práva soukromého. Vyučoval na několika zahraničních univerzitách.

22.9.2017