Kristina Koldinská (Česká republika) : Facing the migration crisis with social integration instruments

Kristina Koldinská

Kristina Koldinská je docentkou na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze (Česká republika). Od roku 1997 pracuje na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, kde vyučuje právo sociálního zabezpečení a pracovní právo a je garantkou a vyučující kurzů týkajících se koordinace sociálního zabezpečení v Evropské unii a sociálního práva Evropské unie. Rozsáhle publikuje v České republice i v zahraničních nakladatelstvích (Ashgate, Routledge, Nomos) a právních periodicích. V rámci výzkumu se zajímá o rovnost pohlaví, sociální právo Evropské unie, koordinaci sociálního zabezpečení a sociální asistenci. Je členem Evropské sítě právních expertů v oblasti rovnosti pohlaví a nediskriminace a Sítě FreSsco (volný pohyb a koordinace sociálního zabezpečení), oba dlouhodobé projekty jsou řízeny prestižními evropskými univerzitami a financovány Evropskou komisí.

21.9.2017