Petr Hůrka (Česká republika) : The role of the state in labour relations on the example of the Czech republic

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., je specialistou na pracovní právo a docentem na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Podílí se na přípravě nové pracovněprávní legislativy, jmenovitě zákoníku práce a jeho novel, na Ministerstvu práce a sociálních věcí jako náměstek ministra pro legislativu.

Dr. Hůrka byl členem expertního panelu pro přípravu konceptuální novely zákoníku práce a členem expertní skupiny pro přípravu nového zákoníku práce. Dříve působil na Úřadu vlády a právním oddělení České správy sociálního zabezpečení. Dr. Hůrka je členem Výboru pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Legislativní rady vlády, zastupuje Českou republiku v Síti evropského pracovního práva a je členem České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Dr. Hůrka působí jako mediátor a rozhodce ve sporech z kolektivního pracovního práva, stejně tak jako lektor. Je členem redakční rady periodika Právník, Právní rádce a Soukromé právo, publikuje v expertních médiích a je autorem a spoluautorem mnoha pracovněprávních publikací.

22.9.2017