Costas Papadimitriou (Řecko) : : The particularities of the “job” performance of the professional athlete: Rights and obligations of the parties to the employment contract

Prof. Costas D. Papadimitriou

Profesor Costas D. Papadimitriou vystudoval práva (1977) na Athénské univerzitě. Magisterský (1981) a doktorský (1985) titul z pracovního práva získal na Univerzitě Paříž X.

Je profesorem pracovního práva na Právnické fakultě Athénské univerzity. Je advokátem u Nejvyššího soudu a působí jako rozhodce u Řeckého centra pro mediaci a rozhodčí řízení.  Je členem Úřadu pro studia Parlamentu Řecké republiky od roku 1994. Také je národním expertem různých sítí (Evropské sítě pracovního práva, Sítě volného pohybu pracovníků, Sítě Odysseus). Je prezidentem Řecké asociace pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Je hostujícím profesorem na Univerzitě v Nantes, Bordeaux a Univerzitě Paříž X (Francie).

Publikoval mnoho článků a knih a pravidelně radí národním i nadnárodním vládním institucím, jakož i soukromým organizacím na poli pracovního práva.

21.9.2017