Jan Pichrt (Česká republika) : Current challenges in the Czech Labour and Social Security Law in historical context (opening address)

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.

Jan Pichrt je profesorem na Právnické fakultě a vedoucím Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Karlovy univerzity (Praha), kde započal svou kariéru po absolvování studií na této fakultě. Je autorem nebo vedoucím autorského kolektivu celé řady knih a vědeckých článků zabývajících se primárně problematikou související s pracovním právem. Také se významně podílel na mnoha učebnicích a renomovaných komentářích v oblasti pracovního práva. Většinou publikuje ve spolupráci s nakladatelstvím C. H. Beck a Wolters Kluwer (v České republice) a Kluwer Law International. Kromě publikační činnosti a vědeckých aktivit působí Jan Pichrt již mnoho let jako advokát. Je rozhodcem zapsaným v seznamu rozhodců na Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Také je prezidentem České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

20.9.2017

17:00  -  19:00 Slavnostní zahájení Karlova univerzita, Karolinum  - Velká aula