Maximilian Fuchs (Německo) : Labour market integration of refugees – law and practice in Germany

Prof. Dr. Maximilian Fuchs

Maximilian Fuchs, emeritní profesor, vedoucí Katedry občanského práva, německého a evropského pracovního a sociálního práva na Katolické univerzitě Eichstätt-Ingolstadt v Německu. Široce publikuje v oborech evropského pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Je vydavatelem Komentáře k evropskému sociálnímu právu (Europäisches Sozialrecht) a společně s prof. Robem Cornelissenem vydavatelem komentáře k evropskému právu sociálního zabezpečení. Je spoluvydavatelem ZESARu (Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht). Byl analytickým expertem trEES a od roku 2014 je analytickým expertem nástupnické sítě FreSsco Evropské komise. Od roku 2006 je členem dozorčí rady Institutu pro pracovní právo a hospodářské vztahy v Evropské unii na Univerzitě v Trieru. Od roku 2014 vyučuje evropské pracovní právo a právo sociálního zabezpečení na Vídeňské univerzitě, kde v současnosti působí jako hostující profesor.

21.9.2017