Home » Sponzoři, partneři

Sponzoři, partneři

Evropských kongresů Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení se pravidelně a v hojném počtu účastní zástupci odborné veřejnosti nejen z evropských zemí, nýbrž i přední světoví a regionální odborníci ze Severní a Jižní Ameriky, Afriky a Asie. Vedle odborného programu nabízí kongres široké možnosti navázání kontaktů a spolupráce s předními zahraničními odborníky z oblasti akademické sféry, ale i zahraničními státními úředníky, či advokáty.

Účast na kongresu představuje  unikátní možnost prezentace vůči zahraniční odborné veřejnosti. Nabízíme možnost účastnit se XII. Evropského kongresu pracovního práva a práva sociálního zabezpečení v Praze v pozici partnera na různých úrovních.

 

Pro bližší informace se prosím obraťte na místopředsedu České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení JUDr. Jakub Morávka, Ph. D. moravek@prf.cuni.cz.