Giuseppe Casale (Itálie/ITCILO) : Labour Law and promotion of jobs

Giuseppe Casale, Ph.D 

Náměstek ředitele Mezinárodního školícího střediska ILO, ředitel Turínské školy rozvoje a generální tajemník Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení se sídlem v Ženevě.

Je hostujícím profesorem na Univerzitě Ca´Foscari v Benátkách.

Pan Casale vyučoval srovnávací pracovní právo a hospodářské vztahy na Univerzitě ve Florencii a na Univerzitě v Bari a mezinárodní pracovní právo na Univerzitě v Gorizii. Byl výzkumným spolupracovníkem v mezinárodním právu na Hopkinsově univerzitě a vyučujícím spolupracovníkem v historii názorů, historii práva, hospodářských a pracovních vztahů na UCLA.

Je členem několika evropských a mezinárodních výzkumných výborů. Je autorem knih a článků zabývajících se srovnávacím a mezinárodním pracovním právem, hospodářskými a zaměstnaneckými vztahy.

22.9.2017